Články o živote zboru

Štedrý večer 2020

Večerné Služby Božie pred sviatkom narodenia Krista Pána. Služby Božie sú zo záznamu, kvôli zavretým kostolom pre pandémiu koronavírusu. Z Božieho slova sme uvažovali nad Pannou Máriou a jej stretnutí s anjelom Gabrielom. Prinášame videozáznam celých Služieb Božích a audiozáznam kázne.

Piesne boli 26, 8, 37, 41, 49, 60 Antifóny 9, 13

Pripájame aj záznam Služieb Božích na Štedrý večer z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

4.advetná nedeľa 20.12.2020

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme ukončili cyklus výkladov zo Starej zmluvy v poslednú advetnú nedeľu na tému: Radostná zvesť o prichádzajúcom Pánovi. Prorok Izaiáš nás viedol nielen k téme ale aj k príprave na spoveď a Večeru Pánovu. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pridaný aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 29, 23, 3, 27 a antifóna č.6.

Pokračovať v čítaní

Služby Božie počas Vianočných sviatkov – uzatvorenie

Novoročné priania

Keďže sme sa nemohli stretnúť osobne na Službách Božích v Novom roku, je možnosť zaslať novoročné prianie pre náš zbor formou SMS alebo emailu. Priania potom budú uverejnené v najbližších Službách Božích na internete. Číslo na mobil je 0903 602 902 a mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu). Na tento mail môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu.

Rozpis uverejnenia Služieb Božích počas sviatkov na webe, podcaste a youtube zboru:

Rozhodnutie o uzatvorení:

Na základe rozhodnutia zborového presbyterstva zo dňa 20.12.2020 a odporúčania predsedníctiev generálnej cirkvi, dištriktov a nášho seniorátu sa nebudú v našom zbore konať verejné Služby Božie od 21.12.2020 až do 10.1.2021. Chceme tak prispieť k zníženiu pohybu a stretávaniu osôb, aby sme nepodporovali šírenie nákazy koronavírusom. Takto chceme byť príkladom pre ostatných.

Služby Božie budeme nahrávať a publikovať na tejto webstránke. Povzbudzujeme veriacich, aby ostali v svojich domácnostiach a posilnili sa účasťou na Službách Božích cez internet, televíziu alebo rozhlas.

Prajeme každému pokojné Vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2021, v ochrane Pána Ježiša Krista a pevnom zdraví. Ak nám Pán Boh dá milosti a bude to možné stretneme sa v novom roku v prvú nedeľu po Zjavení 10.1.2021.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec! Lukáš 6,36

Predsedníctvo zboru

Služby Božie počas Vianočných sviatkov

Od 19.12.2020 platí v našej krajine zákaz vychádzania s jednou z výnimiek príchodu a odchodu na Služby Božie. Služby Božie môžu byť len so sediacimi účastníkmi, ktorí sedia v každej druhej lavici a vedľa seba majú jedno miesto voľné. V nedeľu 20.12.2020 sa stretneme za týchto podmienok, teda v maximálnej kapacite na Popradský kostol 110 ľudí. Chceme poprosiť, aby ste zvážili účasť na Službách Božích, ktoré budete môcť sledovať aj na tomto webe zo záznamu cca o 14:00.

O spôsobe konania ďalších Služieb Božích počas sviatkov rozhoduje zborové presbyterstvo. Výsledok sa dozviete v nedeľu. Prosíme vás za modlitby, aby sme múdro rozhodli v tejto neľahkej situácii.

Predsedníctvo zboru

17.12.2020 3.advetná večiereň

Ukončili sme témy o misii s výzvou Ako naložím s misijnou zvesťou na základe textov Lukáš 10,3 a Ján 15,5.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z kázne na večerných Službách Božích.

Najbližšie služby Božie, ak nebude nové usmernenie od regionálnych hygienikov, budú v nedeľu 20.12.2020 o 9:00 v kostole v Poprade. Po nich bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

Michal Findra

13.12.2020 3.advetná nedeľa

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme pokračovali sme v cykle výkladu Starozmluvných proroctiev. Tentokrát na slová proroka Malachiáša k téme nedele Pripravovateľ cesty Pánovi. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pripravený aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 21, 26, 14, 11 a antifóna č.4.

K pozretiu sú aj Služby Božie na 3.advetnú nedeľu zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

2.advetná večiereň 10.12.2020 a 1.advetná nedeľa TV Poprad

Na večerných adventných Službách Božích preberáme témy o misii. Tento večer bol venovaný téme: Ako prijmem pozvanie a poslanie niesť misijnú zvesť? Božie slovo bolo pre nás zo Starej zmluvy Joz 24,23-24 a Iz 6,8.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z kázne na večerných Službách Božích.

Pripájame aj záznam Služieb Božích, ktoré boli uverejnené na 1.advetnú nedeľu na TV Poprad o 9:30.

Michal Findra

2.advetná nedeľa 6.12.2020

Nahrávka Služieb Božích z Popradu. Pokračovali sme v cykle výkladu Starozmluvných proroctiev. Téma nedele bola: Kráľovstvo Božie prichádza a viedol nás ňou prorok Izaiáš. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pripravený aj audiozáznam kázne.

Piesne: 1, 10, 4, 13 Antifóna 5

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

Oznamy a rozpis Služieb Božích – december 2020

V zborovom liste bol vydaný rozpis Služieb Božích na november 2020 až do začiatku januára 2021. Kvôli meniacej sa situácii nastali v ňom zmeny. Na tomto odkaze je aktuálny rozpis Služieb Božích.

Podľa najnovších nariadení pri Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:
– pri vstupe je každému meraná teplota
– sedíme v kostoloch vždy v každej druhej rade
– nepodávame si ruky
– dodržujeme zásadu R-O-R
– kto sa cíti chorý nechodí na Služby Božie
– chronickí chorí pacienti zvážia účasť na Službách Božích

Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke v poobedných hodinách.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Michal Findra

29.11.2020 1.adventná nedeľa

Nahrávka Služieb Božích z Popradu na začiatok cirkevného roka. Začali sme cyklus výkladu Starozmluvných proroctiev. Téma nedele bola: Pán prichádza Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 383, 9, 3, 17 Antifóna 3

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 1.nedeľu po Zjavení 10.1.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce /2020.