17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Bremeno ustarostenosti.

Piesne: 384, 468, 200, 498 a antifóna 51.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Pr 25,6-7
Epištola – Žid 13,1-8 a 15-16
Evanjelium – Mt 6,25-34
Kázeň – 1.M 15,1-6

Michal Findra