5.9.2021 14.nedeľa po Svätej Trojici

Slávnostné služby Božie na začiatok školského roka s témou Vďačnosť je ovocím Ducha.

Piesne: 355, 646, 335, 624 a antifóna: 54

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Starozmluvný text: 1.Moj 28,10-19a
Epištola: Gal 5,16-23
Evanjelium: L 17,11-19
Kázeň: L 17,15-16

Michal Findra