16.nedeľa po Svätej Trojici 27.9.2020

Nedeľa s témou Vyslobodenie z otroctva smrti. Viedozáznam celých Služieb Božích je na našom youtube (ku kliknutiu nižšie) a zvukový záznam kázne Božieho slova je na podcaste (kliknutie k priamemu počúvaniu nižšie). Piesne a texty sa dozviete, ak budete pokračovať v čítaní tohto článku.

Piesne: 187, 602, 199, 676
Antifóna 68
Texty z Biblie:
Starozmluvný: Ž 146
Epištola: Židom 2,11-16
Evanjelium: L 7,11-17
Kázeň: Rim 8,1-11

Michal Findra