Služby Božie – 4.pôstna nedeľa 22.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na 4.pôstnu nedeľu.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 80, 116, 299, 107, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 71: L: Ježiš Kristus je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Zb: Ak niekto je z toho chleba, žiť bude naveky.

Čítanie – Starozmluvný text: Józue 5,9-12 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Epištola: 2.Kor 5,16-21

Evanjelium – Ján 6,47-57 ; Kázeň Božieho slova – Ján 6,55-65

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra