Služby Božie – 3.pôstna nedeľa 15.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova a kázne zo Služieb Božích na 3.pôstnu nedeľu.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 81, 104, 254, 93, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 31: L: Pane Kriste, pre svoje sväté umučenie. Zb: Daj nám našich hriechov odpustenie.

Čítanie – Starozmluvný text: Izaiáš 55,1-9 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Epištola: 1.Kor 10,1-13

Evanjelium a Kázeň Božieho slova – Lukáš 9,51-56

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Michal Findra