Detský denný tábor 2018

Objavy, ktoré zmenili svet, bola téma detského denného tábora, ktorý sa konal v rámci nášho zboru v týždni od 16.-22.7.2018. Stretávali sme sa vždy ráno v zborovej miestnosti a deň sme končili na záhrade za farou.

Základom tábora sa stali životné príbehy známych vedcov a objaviteľov. Počas týždňa sme sa zoznámili s Johanesom Keplerom- nemeckým astronómom, fyzikom, optikom a matematikom, objaviteľom 3 základných zákonov pohybu nebeských telies po elipse. Naučili sme sa veršík z Biblie: Pane, Hospodine! Ajhľa ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou. ( Jeremiáš 32, 17 ). K tejto téme sme vyrobili planétu Zem s mesiacom a veľký obraz vesmíru sme zaplnili raketami s našimi menami. O vesmíre nám prišiel porozprávať docent doktor Ladislav Kulčár. Druhý deň nás sprevádzal Michael Faraday a my sme mu familiárne hovorili Miško Faraday. Bol to anglický fyzik a chemik. Odhalil blízky súvis s elektrikou a magnetizmom, položil základ pre všetky elektromotory a dynamá. Vyrobili sme si magnetku v tvare sviečky. Tretím bol Samuel Morse- ktorý bol na začiatku umelec – maľoval nádherné portréty , a až neskôr sa stal vedcom a objavil telegraf. Vyrobili sme si jednoduchý model svietiaceho telegrafu a skúsili sme vysielať správu pomocou Morseho abecedy. Vyskúšali sme si aj naozajstný káblový vojenský telefón a vojenské vysielačky. Posledný objaviteľ bol George Washington Carver. Dozvedeli sme sa z jeho života, čo to znamená, že niekto je vykúpený. On sa narodil ako americký otrok, a keď bol ešte len malým dieťatkom ukradli ho zlodeji otrokov. Najatý detektív ho vypátral a doniesol ho pôvodným majiteľom, oni si ho museli vykúpiť späť pre seba, výmenou za pretekárskeho koňa. Vtedy si ho, jeho majitelia aj adoptovali za syna a dali mu svoje priezvisko Carver. Keď vyrástol stal sa chemikom, a objavil asi 300 rôznych využití arašidov , objavil aj využitie sóje a mnohé jeho ďalšie objavy mali poslúžiť na to, aby zlepšili život iným ľuďom.

Okrem výnimočných schopností , týchto vedcov spája úprimná viera v Pána Ježiša Krista. Svojimi objavmi nielen posunuli ľudstvo dopredu, ale zároveň poukázali na Božiu múdrosť a na jeho silu .

My tu teraz ďakujeme Pánu Bohu za ochranu a pomoc počas tábora. Ďakujeme za pomoc starým mamám Zuzke a Božke, pomocníkom Ivanke, Zuzke, Barborke, Lucke a Lukášovi, Lucke Rasťovi, Zdenke a Marcelovi, Rudkovi, Alenke a bratovi farárovi .

Alenka Findrová

 

 

2 comments

  1. Skvelá fotogaléria! :-)))
    Bolo asi veselo, dobre a najmä múdro – keď ste to celé mali o múdrych ľuďoch, dôverujúcich Bohu 🙂
    Aj múdra Biblia cez najmúdrejšieho Boha ústami múdreho žalmistu o múdrosti píše: (Ž 111:10) Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála.
    ;-D

Comments are closed.