Konfivíkend a konfideň apríl 2014

Posledný aprílový víkend sme strávili s konfirmandmi na severnom Spiši. Najskôr sme boli od štvrtku na konfivíkende v Tatranskej Kotline a potom v sobotu na konfidni vo Vojňanoch. Téma oboch stretnutí bola rovnaká: Z tmy do svetla.

Na biblických postavách sme uvažovali ako do ich tmy hriechu zasvietilo Božie svetlo. Boli to slepý Bartimaos, apoštol Pavol, kráľ Menašše. Počas týchto dní zaznelo aj mnoho osobných svedectiev, ako aj dnes Pán Ježiš vytrhuje ľudí z tmy hriechu a dáva im svetlo života skrze vieru v Neho.
Počas konfivíkendu konfirmandi študovali konfirmančnú prípravu, ale mali aj čas na športovanie a návštevu Belianskej jaskyne.

Počas konfidňa sa stretli naši konfirmandi ešte s ostatnými konfirmandmi zo seniorátu. V poobedných hodinách pre nás Vojňanská mládež a dorast pripravili pestrý a zábavný program.
Každý deň nášho pobytu nám pršalo, ale nevadilo nám, to lebo sme vedeli, že Pán Ježiš nám zosiela dážď, ktorý je požehnaním pre úrodu na našej zemi. Ďakovali sme Pánu Bohu za požehnanie týchto dní.

Michal Findra

Tu sú fotografie z konfivíkendu:

Tu je pár fotografií z konfidňa vo Vojňanoch: