Karneval 2014 (2.3.)

Poslednú fašiangovú nedeľu sa naša zborová miestnosť naplnila hudbou, tancom, smiechom a širokou škálou farebných masiek.

Na jednom mieste ste mohli stretnúť super hrdinov batmana a spidermana, princezné, lesnú vílu, cowboya, šaša, kominára, pirátku, malého farárika a mnoho ďalších. Pre deti bol pripravený pestrý program – tanec, hry s balónmi, biblická lekcia, ručná práca a iné kreatívne aktivity. Deti sa potrápili s výrobou atypickej škrabošky – vtip bol v tom, že nemala otvor pre oči. Kto si ju nasadil na hlavu, videl pred sebou iba tmu. Podobne ako človek z Jericha, o ktorom sme si rozprávali – slepý Bartimaios. Žil život v temnote, odkázaný na milosť či nemilosť druhých. Deti sa dozvedeli, že podľa slov Biblie je nespasený človek podobný Bartimaiovi, lebo život bez Pána Ježiša je životom v temnote. Avšak je tu jedna dobrá správa. Bartimaios počul o Ježišovi a keď išiel okolo, zavolal na Neho a túžil znovu vidieť. Pán Ježiš sa nad ním zmiloval a prinavrátil mu zrak. Podobne aj my iba s pomocou Pána Ježiša môžeme prejsť zo života tmy do pravého života svetla, a to je pre nás tá najlepšia správa. Škoda by bolo ju nevyužiť.

Lucka Dindošová