Mládežnícky Silvester 2013

Na konci roka sa stretla zborová mládež, aby spoločne oslávila prelom rokov pri Slove Božom, piesňach a rôznych iných aktivitách. Prežili sme spoločne vzácne chvíle.

Naše stretnutie sme odštartovali Službami Božími na záver roka, po ktorých sme sa vybrali do zborovej miestnosti, ktorú nám krásne vyzdobenú zanechali naši presbyteri a spevokolisti. Ďakujeme. Podľa dohody sme priniesli ingrediencie na kapustnicu a tak sme ju ako prvú vec postavili variť. Popri tejto kulinárskej príprave sme položili na stoly aj drobné občerstvenie z koláčikov, šalátu a malinoviek. Počas večera sme mali, ako je pre mladých zvykom, veľa spoločenských hier, čo vytváralo výbornú silvestrovskú atmosféru. Keďže sme mali dostatok času, tak sme mohli aj s radosťou spievať na Božiu oslavu a každý mal možnosť vybrať si obľúbený song. V Biblickom zamyslení sme sa venovali heslu roka 2014: Ale mňa blaží Božia blízkosť. Postupným štúdiom sme preskúmali žalmistov zápas za pochopenie Božej dobroty a všemocnosti. Dospeli  sme až k radosti z Božej blízkosti. Potom sme sa pustili do vytvárania hesla roka z písmen, ktoré sme vyzdobili a potom prilepili na okná z miestnosti. Keď teraz ideme po ulici 1.mája tak si môžeme to heslo roka stále sprítomniť. Pred polnocou sme ešte stihli sa pohostiť z občerstvenia a hlavne zo spoločnej kapustnice, ktorá sa medzičasom dovarila. Ešte na polnoc sme sa vybrali do ulíc mesta v domnienke, že zažijeme rastné privítanie nového roka, ale bolo to pre mnohých sklamanie a strach. Pyrotechnika a správanie ľudí bolo niekedy až nebezpečné a tak sme s radosťou opäť privítali bezpečie zborovej miestnosti.

Pri modlitbách sme si žehnali do nového roka, a bolo pre nás veľkým povzbudením, keď sme si spomenuli na modlitby spred roka. Náš mládežník Michal sa modlil, aby nás o rok bolo dvojnásobok a jeho prianie Pán Ježiš vyplnil. Mohli sme len Pánu Bohu ďakovať, ako sa o nás dobre stará a nás požehnáva.

Michal Findra