Správa z návštevy na mládeži 15.3.2013

V piatok 15.3.2013 nás navštívili na mládeži viacerí hostia. S láskou sme prijali okolité mládeže, ktoré prijali pozvanie na prednášku o misii od poľského rečníka brata Czesława Bassaru. S bratmi zo Štrby tiež prišiel brat farár Ole z Nórska.

Na začiatok sme sa vzájomne čakali, kým všetci docestujú, a tak sme mali veľmi dobrý čas na rozhovory a spoznávanie sa. Potom sme začali krátkym Biblickým zamyslením nad Slovom Božím 2.Tim 2,16-17 o Písme Svätom a modlili sme sa.

Následne sa nám prihovoril po speve piesní náš hosť z Poľska. Pútavým spôsobom nám vykreslil, ako poznal Pána Ježiša. Ako ho Pán Boh viedol cez vzburu voči Nemu a od nenávisti kresťanov až k odhodlanej službe pre Pána Ježiša. Mottom našej služby medzi ľuďmi má byť verš Rim 1,16 (Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi), ktorý sa máme naučiť naspamäť. Takto sa teda nemáme hanbiť za vieru v Pána Ježiša, ale slúžiť evanjeliom generácii, ktorá vyrastá s nami.

Brat Czesław nám k téme zvestovania evanjelia vysvetlil princíp ± 10. Náš jazyk sa rýchlo mení, a preto najlepšie rozumieme generácii okolo 10 rokov od nášho veku. Teda ak sme mládežníci máme najlepší vek slúžiť deťom. K tejto službe máme najlepšie predpoklady, a keď nás Pán Ježiš pozýva nemáme váhať. Vypočuli sme si 9 princípov (tu sú k nahliadnutiu) prečo potrebujú naše deti misiu.

Napokon sme mali možnosť pýtať sa otázky o misijnej službe nášho brata. Kde všade slúžil a čo všetko pritom zažil. Naše uvažovanie nad misiou medzi deťmi sme zakončili modlitbami.

Pre tým ako sme sa rozišli domov, sme ešte mali malé občerstvenie a možnosť porozprávať sa ešte s oboma našimi zahraničnými hosťami.

Michal Findra