Pozvanie k modlitbám

Srdečne pozývame na modlitebný týždeň na začiatku nového roka 2013. Budeme sa stretávať od pondelku do piatku 14.-18.1.2013 v zborovej miestnosti vždy o 16:30.

Témou modlitebného týždňa je pozvanie ku Kráčaniu s Bohom … V nasledujúcej tabuľke je prehľad o jednotlivých dňoch:

Deň

Téma

Text

Pondelok … pretože sa ponížil

Fil 2,5-11

Utorok … pretože nás volá

1.Sam 3,8-10

Streda … pretože nás miluje

Lk 10,29-37

Štvrtok … pretože oslobodzuje

2.Moj 1,15-22

Piatok … pretože dáva radosť

Neh 8,9-12

Michal Findra