Mládežníci na prelome rokov

Silvestrovská mládež 2012

Na Silvestra po službách Božích sme sa rozhodli osláviť posledné hodiny starého roka a začiatok nového roka spolu.

Urobili sme si spoločné občerstvenie a dali variť kapustnicu, do ktorej každý dačo doniesol. Ďakujeme za výborné naturálne milodary. Ochotného darcu miluje Boh.

Čas do polnoci sme prežili vzájomnými rozhovormi, hraním stolových hier a vyrábaním záložiek na rok 2013. Tiež sme spievali mládežnícke piesne a rozprávali sa na základe hesla roku 2012 (2.Kor 12,9) o našich slabostiach, a ako si ich Pán Boh použil.

Tesne pred polnocou sme si vymenili záložky a modlili sa. Boli sme sa pozrieť na ohňostroj.

Technické múzeum Košice
Technické múzeum Košice

Minivíkendovka 3.-4.1.2013

Po návrate z Košíc sme zakotvili v našej zborovej miestnosti, kde sme si pripravili chutnú večeru. Tety z modlitebného spoločenstva nám darovali tiež nejaké dobroty.

Večer sme mali zamyslenie nad heslom roka 2013, kde sme poštudovali aj kontext čo to znamená, že tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. Dopozerali sme do neskorých nočných hodín trilógiu „Ponechaní“ o konci sveta. Potom sme sa s netradične uložili na spánok, asi ako prví v histórii našej zborovej siene.

 

Východoslovenské múzeum
Východoslovenské múzeum

Ráno po výdatných raňajkách sme poupratovali a mali Biblické štúdium. Študovali sme Lukášovo evanjelium 3,1-20 o Jánovi Krstiteľovi. Bolo veľmi pútavé a viedlo nás k praktickému pochopeniu pokánia a viery v Pána Ježiša.

S pokojom a radosťou sme sa rozišli domov.

Vaši mládežníci