Zborový deň 2017

17. júna sa konal zborový deň. Dopoludnia sme sa stretli v zborovej miestnosti na prednáške brata farára Jozefa Vereščaka z CZ ECAV Poprad-Veľká, ktorý prítomných zoznámil s históriou ich kostola, a to pri príležitosti dvojstého výročia posvätenia.
Do CZ ECAV Poprad-Veľká patrí diaspóra v Mlynici a brat farár nás informoval aj o nej. Kostol postavili a v r. 1830 posvätli evanjelici nemeckej národnosti. Ich potomkovia boli po II. svetovej vojne v r. 1946 odsunutí do Nemecka. Za socializmu si mlynický kostol privlastnilo poľnohospodárske družstvo a používalo ho ako sýpku na obilie. Mobiliár kostola vtedajšia cirkevná vrchnosť presunula do Gôtovian. Po nežnej revolúcii zriadili v kostole múzeum áut-veteránov, ale od r. 2009 je kostol opustený. V posledných rokoch brat farár Vereščak pracuje na obnove kostola pre bohoslužobné účely. Podarilo sa vypátrať, kde sú niektoré časti oltára i krstiteľnica a teraz sa snažia o ich vrátenie do Mlynice s vierou, že s Božou pomocou sa im to podarí. Po prednáške sme sa mali presunúť do farskej záhrady, kde obetaví „kuchári“ pripravili guláš a iné dobroty. Pre nepriaznivé počasie sme však zostali v zborovej miestnosti a chutné občerstvenie bolo podávané tam. Za požehnané chvíle v spoločenstve bratov a sestier sme úprimne ďakovali Pánu Bohu, ale vďaku sme vyjadrili aj všetkým sestrám a bratom, ktorí prispeli ku zdarnému priebehu celého zborového dňa.

Zuzana Hybenová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *